هاست 250 مگابایت
تومان30,000 ماهانه
لایت اسپید
کلود لینوکس
پهنای باند نامحدود
دامنه نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
اکانت FTP نامحدود
هاست 500 مگابایت
تومان40,000 ماهانه
لایت اسپید
کلود لینوکس
پهنای باند نامحدود
دامنه نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
اکانت FTP نامحدود
هاست 1000 مگابایت
تومان60,000 ماهانه
لایت اسپید
کلود لینوکس
پهنای باند نامحدود
دامنه نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
اکانت FTP نامحدود
هاست 2000 مگابایت
تومان90,000 ماهانه
لایت اسپید
کلود لینوکس
پهنای باند نامحدود
دامنه نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
اکانت FTP نامحدود
هاست 3000 مگابایت
تومان125,000 ماهانه
لایت اسپید
کلود لینوکس
پهنای باند نامحدود
دامنه نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
اکانت FTP نامحدود